Llibres per a l’alumnat. Amb tots els continguts curriculars per al curs 2020-2021 segons l’etapa, el curs i l’àrea d’aprenentatge. Amb retorn de les activitats cap als mestres, amb una avaluació competencial i amb la possibilitat d’una adaptació personalitzada a la  diversitat de l’aula.
Recursos digitals per a l’aula i el professorat. Amb continguts i activitats que permeten aprofitar al màxim els recursos tecnològics disponibles a l’aula i un conjunt d’eines (guies, fitxes d’ampliació i reforç, propostes de treball i d’avaluació competencials) adaptables a les necessitats de cada moment.
Recursos específics d’estiu, per recuperar coneixements i arribar al nou curs 2020-2021 en les millors condicions d’aprenentatge.
Projectes interdisciplinaris, amb un complet conjunt de propostes de treball transversal i col·laboratiu per aprofundir en l’assoliment d’aprenentatges significatius i competencials sempre en un context proper i estimulant per a l’alumnat.
Reptes. Dissenyats per a l’àmbit lingüístic i les àrees de Llengua catalana i Lengua castellana de primer i segon curs. L’aprenentatge per reptes constitueix una innovadora proposta per aprendre i ensenyar les llengües en context, amb l’estímul d’un desafiament engrescador.
Una eina per fomentar la lectura en les generacions de nadius digitals i alhora optimmmitzar la despesa en materials complementaris.

Totes les nostres lectures estan adaptades a l’edat del lector/a i compten amb abundants il·lustracions.

*Les lectures de Primària inclouen un quadern de treball per a l’alumnat i les indicacions didàctiques per al professorat.

*Disposem també de plans lectors.

Cada cop són més els mestres que busquen materials que els aportin flexibilitat i adaptabilitat a l’aula, sense renunciar a un treball sistematitzat al llarg del curs.
L’alumnat disposa dels continguts curriculars dels cursos 2019-2020 i 2020-2021 en format digital així com d’un quadern de treball en paper.

El professorat disposa d’un conjunt d’eines (guies, fitxes d’ampliació i reforç, propostes de treball i d’avaluació competencials) adaptables a les necessitats de cada moment.