Editorial Teide disposa de diverses col·leccions de quaderns per a l’Educació Infantil. Els posem a disposició del professorat per ampliar l’aprenentatge rebut amb els mètodes globalitzats, per a aquelles aules que no en facin servir, per al treball en racons, per al reforç a l’aula, per a les vacances, etc.

Quaderns de matemàtiques

Tres i mig, Quatre i mig, Cinc i mig. Col·lecció de 15 quaderns que constitueixen una proposta de treball sistemàtic específic per a l’etapa d’Educació Infantil. 

Dividida en cinc blocs (problemes, dimensions, figures, operacions i nombres) i reforçada amb material manipulatiu (adhesius), aquesta col·lecció facilita que els alumnes s’iniciïn en l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques i les converteixin en un hàbit profundament adquirit.

9788430709403_L38_04_X
9788430709434_L38_04_X
9788430709465_L38_04_X
9788430709496_L38_04_X
9788430709526_L38_04_X

Tres i mig, Quatre i mig, Cinc i mig. Col·lecció de 15 quaderns que constitueixen una proposta de treball sistemàtic específic per a l’etapa d’Educació Infantil. 

Dividida en cinc blocs (problemes, dimensions, figures, operacions i nombres) i reforçada amb material manipulatiu (adhesius), aquesta col·lecció facilita que els alumnes s’iniciïn en l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques i les converteixin en un hàbit profundament adquirit.

9788430709410_L38_04_X
9788430709441_L38_04_x
9788430709472_L38_04_X
9788430709502_L38_04_X
9788430709533_L38_04_X

Tres i mig, Quatre i mig, Cinc i mig. Col·lecció de 15 quaderns que constitueixen una proposta de treball sistemàtic específic per a l’etapa d’Educació Infantil. 

Dividida en cinc blocs (problemes, dimensions, figures, operacions i nombres) i reforçada amb material manipulatiu (adhesius), aquesta col·lecció facilita que els alumnes s’iniciïn en l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques i les converteixin en un hàbit profundament adquirit.

9788430709427_L38_04_X
9788430709458_L38_04_X
9788430709489_L38_04_X
9788430709519_L38_04_X
9788430709540_L38_04_X
quaderns_infantil01

Quaderns de Llengua i Lengua

Nyam-Nyam. És una col·lecció de 12 quaderns escrits amb una metodologia global (integra les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure), funcional (entén la llengua escrita com un mitjà de comunicació proper a l’entorn de l’infant) i interactiva (permet la construcció individual i el treball col·lectiu).

Amb aquesta col·lecció els infants assoliran amb èxit les seves primeres experiències en el món de la lectoescriptura.

NYAM-NYAM QUADERN 01
Nyam-Nyam 01
NYAM-NYAM QUADERN 07
Nyam-nyam 07
NYAM-NYAM QUADERN 02
Nyam-nyam 02
NYAM-NYAM QUADERN 08
Nyam-nyam 08
NYAM-NYAM QUADERN 03
Nyam-nyam 03
NYAM-NYAM QUADERN 09
Nyam-nyam 09
NYAM-NYAM QUADERN 04
Nyam-nyam 04
NYAM-NYAM QUADERN 10
Nyam-nyam 10
NYAM-NYAM QUADERN 05
Nyam-nyam 05
NYAM-NYAM QUADERN 11
Nyam-nyam 11
NYAM-NYAM QUADERN 06
Nyam-nyam 06
NYAM-NYAM QUADERN 12
Nyam-nyam 12

Tipi-Tape. Edición renovada de esta colección clásica de 12 cuadernos para el trabajo de la lengua.

Escritos con una metodología global (integra las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir), funcional (entiende la lengua escrita como un medio de comunicación cercano al entorno del niño) e interactiva (permite la construcción individual y el trabajo colectivo).

TIPI-TAPE CUADERNO 07
Tipi-tape 07
TIPI-TAPE CUADERNO 01
Tipi-tape 01
TIPI-TAPE CUADERNO 02
Tipi-tape 02
TIPI-TAPE CUADERNO 08
Tipi-tape 08
TIPI-TAPE CUADERNO 03
Tipi-tape 03
TIPI-TAPE CUADERNO 09
Tipi-tape 09
TIPI-TAPE CUADERNO 04
Tipi-tape 04
TIPI-TAPE CUADERNO 10
Tipi-tape 10
TIPI-TAPE CUADERNO 05
Tipi-tape 05
TIPI-TAPE CUADERNO 11
Tipi-tape 11
TIPI-TAPE CUADERNO 06
Tipi-tape 06
TIPI-TAPE CUADERNO 12
Tipi-tape 12

Sèrie de 3 quaderns dissenyats per passar-ho bé i repassar el que s’ha après durant el curs amb activitats lúdiques i engrescadores perquè els nen aprenguin jugant i mantinguin l’hàbit del treball diari.

Cal arribar al pròxim curs ben preparat i gaudir alhora de les vacances!

QUADERN VACANCES 3 ANYS - P3
978-84-307-0669-3
QUADERN VACANCES 4 ANYS - P4
978-84-307-0670-9
QUADERN VACANCES 5 ANYS - P5
978-84-307-0671-6
1