Col·lecció de quatre quaderns específics (2 per curs) per treballar la cal·ligrafia amb poemes, cançons, embarbussaments… amb una dificultat creixent pel que fa a les lletres i frases que l’alumnat ha de reproduir. Permeten practicar aquesta habilitat en entorns altament atractius i engrescadors..

ISBN: 978-84-307-1241-0
ISBN: 978-84-307-1241-0
ISBN: 978-84-307-1242-7
ISBN: 978-84-307-1242-7
ISBN: 978-84-307-1243-4
ISBN: 978-84-307-1243-4
ISBN: 978-84-307-1244-1
ISBN: 978-84-307-1244-1

Col·lecció de tres quaderns de grafomotricitat pensada per als aumnes de primer curs de Primària. Dissenyada especialment per seguir familiaritzant els nens i nenes amb el traç, i d’aquesta forma aconsegueixin una alta competència en l’habilitat escriptora.

ISBN: 978-84-307-7530-9
ISBN: 978-84-307-7530-9
ISBN: 978-84-307-7531-6
ISBN: 978-84-307-7531-6
ISBN: 978-84-307-7532-3
ISBN: 978-84-307-7532-3

Amb la norma ortogràfica com a fil conductor, aquesta col·lecció de 12 quaderns específics, sis per al cicle mitjà i sis per al superior, constituex una proposta variada d’activitats de consolidació de l’ortografia.

Una àrea de repàs ben estructurada i un apartat d’autoavaluació permeten a l’alumnat assolir amb solvència aquests continguts.

ISBN: 978-84-307-0848-2
ISBN: 978-84-307-0848-2
ISBN: 978-84-307-0850-5
ISBN: 978-84-307-0850-5
ISBN: 978-84-307-0849-9
ISBN: 978-84-307-0849-9
ISBN: 978-84-307-0851-2
ISBN: 978-84-307-0851-2
ISBN: 978-84-307-0852-9
ISBN: 978-84-307-0852-9
ISBN: 978-84-307-0853-6
ISBN: 978-84-307-0853-6
ISBN: 978-84-307-0854-3
ISBN: 978-84-307-0854-3
ISBN: 978-84-307-0856-7
ISBN: 978-84-307-0856-7
ISBN: 978-84-307-0855-0
ISBN: 978-84-307-0855-0
ISBN: 978-84-307-0857-4
ISBN: 978-84-307-0857-4
ISBN: 978-84-307-0858-1
ISBN: 978-84-307-0858-1
ISBN: 978-84-307-0859-8
ISBN: 978-84-307-0859-8

Col·lecció de 18 quaderns (6 per a cada cicle), adaptats a les diferents edats dels alumnes, que contenen un ampli repertori de textos i activitats.

Els quaderns estan enfocats en el desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora (anticipació, memòria, deducció, sentit crític, etc.), gavant diferents tipus de textos i a la millora de les habilitats lectores. Inclouen activitats d’autoavaluació i de comprensió i anticipació lectora.

ISBN: 978-84-307-0663-1
ISBN: 978-84-307-0663-1
ISBN: 978-84-307-0664-8
ISBN: 978-84-307-0664-8
ISBN: 978-84-307-0665-5
ISBN: 978-84-307-0665-5
ISBN: 978-84-307-0666-2
ISBN: 978-84-307-0666-2
ISBN: 978-84-307-0667-9
ISBN: 978-84-307-0667-9
ISBN: 978-84-307-0668-6
ISBN: 978-84-307-0668-6
ISBN: 978-84-307-0842-0
ISBN: 978-84-307-0842-0
ISBN: 978-84-307-0843-7
ISBN: 978-84-307-0843-7
ISBN: 978-84-307-0844-4
ISBN: 978-84-307-0844-4
ISBN: 978-84-307-0845-1
ISBN: 978-84-307-0845-1
ISBN: 978-84-307-0846-8
ISBN: 978-84-307-0846-8
ISBN: 978-84-307-0847-5
ISBN: 978-84-307-0847-5
ISBN: 978-84-307-0914-4
ISBN: 978-84-307-0914-4
ISBN: 978-84-307-0915-1
ISBN: 978-84-307-0915-1
ISBN: 978-84-307-0916-8
ISBN: 978-84-307-0916-8
ISBN: 978-84-307-0917-5
ISBN: 978-84-307-0917-5
ISBN: 978-84-307-0918-2
ISBN: 978-84-307-0918-2
ISBN: 978-84-307-0919-9
ISBN: 978-84-307-0919-9

Material creat i dissenyat per acompanyar l’alumnat en el gaudi de la lectura. Està pensat especialment perquè s’utilitzi en l’estona de lectura que es fa a l’escola.

L’Agenda de lectures és una guia que permet als alumnes autoregular les lectures, escriure i registrar les pròpies impressions i descobriments com a lectors, i generar alhora espais d’interacció per parlar sobre les lectures i literatura amb els companus. Esdevé, doncs, un quadern de bitàcola, una porta oberta a la descoberta del món lecotr i una manera d’aprendre a conversar sobre literatura i llibres.

ISBN: 978-84-307-7955-0
ISBN: 978-84-307-7955-0
ISBN: 978-84-307-7956-7
ISBN: 978-84-307-7956-7