Orientacions per elegir els quaderns més idonis per a la realitat de l’escola i l’aula

Els quaderns Punt i seguit s’adeqüen:

  • a l’enfocament metodològic i didàctic del centre en l’àmbit lingüístic;
  • al grau de coneixement i el ritme d’aprenentatge dels alumnes, tant a nivell individual com de grup.

Supòsits

Material bàsic per al treball de llengua escrita a l’aula

+ Supòsit 1. Utilització dels quaderns com a material bàsic de Llengua catalana en els dos nivells del cicle.

+ Supòsit 2. Utilització dels quaderns com a material bàsic de Llengua castellana en els dos nivells del cicle.

+ Supòsit 3. Utilització dels quaderns com a material bàsic de Llengua catalana i Llengua castellana en els dos nivells del cicle.

 

Material complementari

+ Supòsit 4. Utilització dels quaderns com a material complementari: racons, tallers.

+ Supòsit 5. Utilització dels quaderns com a material de suport individual.

 

Material de suport a casa

+ Supòsit 6. Utilització dels quaderns com a material a casa.

Contacte

* Si vols rebre més informació, pots contactar amb nosaltres a través de l’adreça electrònica info@editorialteide.com, trucant al telèfon d’atenció al professorat 902 23 30 30, o bé mitjançant el nostre formulari de contacte.