LLibres de text. Tots els continguts curriculars per al curs 2020-2021 segons el nivell, juntament amb els del curs 2019-2020, per tal de consultar, reprendre o fixar els coneixements d’aquest darrer trimestre de circumstàncies extraordinàries.
Lectures, quaderns, projectes d’àmbit. Continguts més específics com a eina efectiva de treball extraordinari a distància, i també com a recurs per a les vacances, l’atenció a la diversitat, les recuperacions, etc., en períodes lectius ordinaris presencials o no presencials.
Recursos per al professorat. Conjunt d’eines (guies, fitxes d’ampliació i reforç, propostes de treball i d’avaluació competencials) adaptables a les necessitats de cada moment.
Al contingut del paquet bàsic s’hi afegeix:

Projectes interdisciplinaris: * El treball transversal col·laboratiu i cooperatiu aprofundeix en l’assoliment d’aprenentatges significatius i compentencials. 

* Les funcionalitats de l’entorn de projectes interdisciplinaris no s’inclouen de manera gratuïta.

Pots trobar més informació sobre els nostres projectes a:

Una eina per fomentar la lectura en les generacions de nadius digitals i alhora optimitzar la despesa en materials complementaris.

Totes les lectures disposen d’una guia de lectura i de propostes de treball per a l’alumnat així com d’un solucionari per al professorat.

Disponibles en català i castellà.

Cada cop són més els departaments que busquen materials que els aportin flexibilitat i adaptabilitat a l’aula, sense renunciar a un treball sistematitzat al llarg del curs.
L’alumnat disposa dels continguts curriculars dels cursos 2019-2020 i 2020-2021 en format digital així com d’un quadern de treball en paper.

El professorat disposa d’un conjunt d’eines (guies, fitxes d’ampliació i reforç, propostes de treball i d’avaluació competencials) adaptables a les necessitats de cada moment.